Izvršna direktorica NVO Prima Aida Perović, Jelena Jovanović i Katarina Vukadinović predstavljale su Primu na razmjeni “We make Democracy” koja se održala u periodu 15. – 20. septembar u okolini Ciriha. Pored Crne Gore, na razmjeni su učestovali predstavnici/ e zemalja Zapadnog Balkana, Moldavije i Švajcarske.

Glavni cilj razmjene je upoređivanje praksi organizacija koje se bave omladinskim radom i postavljanje temelja za buduću, zajedničku saradnju između zemalja koje su učestvovale.

” Ova razmjena je bila sjajna prilika da razmijenimo iskustva u polju omladinskog rada sa kolegama i koleginicama. Takođe, planirali smo projekte kroz koje ćemo uticati na poboljšanje učešća mladih kako u Crnoj Gori, tako i u ostalim zemljama. Iskreno se nadamo da ćemo imati priliku da ih realizujemo, i na taj način obezbijedimo mladima dodatne prilike da se njihov glas čuje”, navela je Jelena Jovanović, koordinatorka programa za neformalno obrazovanje i mobilnost mladih u Primi.

Omladinsku razmjenu finansira Nacionalni Savjet mladih Švajcarske, koji su bili i naši domaćini.