Strategija za mlade Herceg Novi za period 2019.-2022. trebalo bi da bude usvojena do kraja ovog mjeseca, a njena primjena da započne u narednoj godini u tom gradu.

To je saopšteno na okruglom stolu „Informisanje i savjetovanje mladih na lokalnom nivou „Indeks učešća mladih“, koji je nevladina organizacija (NVO) Prima organizovala u saradnji sa Omladinskim kulturnim centrom iz Herceg Novog.

Izvršna direktorica NVO Prima, Aida Perović Ivanović, kazala je da je Omladinski kulturni centar jedna od tri podržane NVO u okviru tog projekta.

„Omladinski kulturni centar će, u Herceg Novom, raditi na Strategiji za mlade, Lokalnom akcionom planu, na obezbjeđivanju bolje infrastrukture za mlade Herceg Novog i Boke, kako bi mogli svoje vrijeme da bolje struktuiraju i provedu na koristan način“, istakla je Perović Ivanović.

Ona je kazala da je NVO Prima, osim Omladinskom kulturnom centru, pružila mentorsku, kao i finansijsku pomoć NVO iz Podgorice i sa Cetinja.

„Pružili smo im mentorsku podršku, radili smo na jačanju njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije mogli da rade na politikama za mlade na lokalnom nivou. Drugi dio naše podrške je bio i finansijskog karaktera za projekat u vrijednosti od 14 hiljada eura“, pojasnila je Perović Ivanović.

Na pitanje novinarke koliko su mladi uključeni u lokalnu zajednicu i zainteresovani za rad u istoj, ona je navela da je jedna od aktivnosti u okviru tog projekta i mjerenje participacije mladih i da dosadašnji rezultati pokazuju da je Crna Gora, kako je rekla, u prednosti u odnosu na četiri države.

„Mjerimo učešće mladih u pet zemalja, ali izdvajamo podatke, kako bi i na lokalnom nivou imali uvid u trenutno stanje u Crnoj Gori. Još uvijek nemamo potpuno formiran Indeks participacije mladih, ali u odnosu na ostale zemlje koje su uključene u projekat, Crna Gora prednjači i to je dobro“, saopštila je Perović Ivanović.

Ona je kazala da, iako se više značaja pridaje omladinskim politika u odnosu na ranije godine, nivo participacije mladih, u odnosu na trendove u Evropi, još uvijek nije zadvoljavajući.

„Nadamo se boljim trendovima. Na nacionalnom nivou, u Crnoj Gori je vidljivo da omladinske politike i strategije, planovi i aktivnosti za mlade doživljavaju ekspanziju“, rekla je Perović Ivanović.

Ona je kazala da su njena očekivanja da lokalne samouprave prepoznaju mlade kao dobar resurs putem aktivnosti i da iskoriste trenutak kada Evropa nudi, kako je rekla, puno fondova kojima bi se riješila mnoga pitanja koja se tiču mladih i njihovog položaja.

Prema njenim riječima, Opština Kotor je primjer dobre strategije za razvoj mladih.

„Opština Kotor odlično sprovodi omladinsku poltiku i imaju sjajan omladinski klub. Ulažu u mlade i to je vidljivo, na nacionalnom, kao i na evropskom nivou. Mlade, koji oni njeguju u okviru kluba, prepoznaju kao odlične aktiviste i aktivistkinje i lidere u regionu, ali i Evropi“, ocijenila je Perović Ivanović.

Predstavnica NVO Omladinskog kulturnog centra, Nataša Dendić, kazala je da su njihove inicijalne aktivnosti u realizaciji projekta bile usmjerene na informisanje mladih, što je, kako je pojasnila, bio cilj i okruglog stola.

„To podrazumijeva da na terenu ispitamo koliko javne institucije rade sa mladima, koliko imaju servisa za mlade i osoba koje su ciljno zadužene za rad sa mladima i šta mi, kao NVO sektor, možemo da učinimo kako mladi ne bi bili u zapećku“, pojasnila je Dendić.

Ona je najavila da će naredna aktivnost biti izrada informatora, koji će realizovati u saradnji sa Sekretarijatom, a čime će, kako je pojasnila, biti započeta saradnja sa javnim institucijama i stvoreni bolji uslovi za mlade.

Referentkinja za mlade u Opštini Herceg Novi, Jadranka Orlandić, kazala je da su tokom ove godine sprovedene značajne aktivnosti u pogledu omladinskih politika, iako do sada, kako je ukazala, Opština nije imala viziju razvoja tih politika.

„To se dogodilo izradom Strategije Opštine Herceg Novi za 2019.-2022. godinu. Oformila se Radna grupa, nakon čega je uslijedila javna rasprava, a krajem mjeseca očekujemo da će Strategija biti usvojena. Očekujem da ćemo započeti sa implementacijom u narednoj godini, jer to podrazumijeva i usvajanje Akcionog plana“, saopštila je Orlandić.

Učenica Srednje mješovite škole „Ivan Goran Kovačić“ u Herceg Novom i koordinatorka Volonterskog kluba „Tačka oslonca“, Teodora Španjević, kazala je da je taj klub osnovan sa ciljem inkluzije nadarenih učenika.

„Veoma je važno da motivisani učenici ostanu motivisani. Primjerom nagrađivanja učenika ćemo motivisati i ostale da se uključe i da učestvuju. Učenici starijih razreda su zainteresovani da učestvuju u projektima i sekcijama, dok je kod srednjoškolaca interesovanje manje“, rekla je Španjević.

Ona je prepoznala kao moguć razlog manje participacije mladih uticaj puberteta, promjene sredine, ali i nedostatak informisanosti.

Istraživačica na projektu, Aleksandra Gligorović, poručila je da je neophodno smanjiti udio mladih ljudi koji nisu zaposleni, a ne nalaze se, kako je kazala, ni u procesu školovanja, ni u procesu obuke.

Prema njenim riječima, treba osigurati dostupnost informacija o indikatorima predviđenim Strategijom za mlade, kako bi se znanje o mladima povećalo i uspješno pratio progres u toj oblasti.

„Kako bi se stanje u oblasti participacije mladih moglo redovno pratiti neophodno je da svi lokalni i nacionalni akteri u svim sektorima usklade svoje sisteme evidencije i statistike, i sortiraju i objavljuju podatake u skladu sa Zakonom o mladima“, istakla je Gligorović.

Ona je navela da je neophodno sprovesti mjere predviđene za mlade u Programu reforme politike zapošljavanja i socijalne politike za 2015.-2020. i u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja za 2016.-2020.

Okrugli sto je organizovan u okviru četvorogodišnjeg projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“, koji NVO Prima organizuje na teritoriji Crne Gore, u saradnji sa fondacijom Ane i Vlade Divac iz Srbije.