Od 12. do 17. novembra 2018. u okviru projekta SARH – Znanje pobjeđuje tabue, realizovana je studijska posjeta na temu „Javni i civilni servisi podrške za seksualno-reproduktivno zdravlje mladih“. Tom prilikom učesnice/i iz 14 zemalja imali su priliku da čuju izlaganja zamjenika ministra zdravlja Bosne i Hercegovine, Predsjednice Udruženja pedagoga kantona Sarajevo, eksperta za seksualno-reproduktivno zdravlje Udruženja XY, predstavnice Fondacije „Cure“, Predsjednika mladih Općinske organizacije Crveni križ Novo Sarajevo i predstavnice Udruženja srednjoškolaca Bosne i Hercegovine. Takođe, nacionalni timovi su predstavili stanje stvari u svojim državama vezano za to šta institucije i zakoni a šta civilni sektor nude kao servise i inicijative za bolju zaštitu seksualno-reproduktivnih prava i zdravlja mladih.

Projekat se finansira kroz Erasmus+ program Evropske unije.