U petak, 09. novembra 2018. Prima je u saradnji sa Građanskim kreativnim centrom organizovala okrugli sto „Mladi na lokalnom nivou i regionalni Indeks učešća mladih“. GKC je jedna od tri crnogorske omladinske organizacije koje su mentorski i finansijski podržane kroz program Mreže omladinskih fondova za Zapadni Balkan i Tursku. Okrugli stoje je i organizovan na Cetinju, kako bi se projekat, važnost učešća mladih i Indeks participacije mladih promovisali i na lokalnim nivou.

Dogašaj su otvorile Milica Marković, direktorica GKC i Aida Perović-Ivanović, direktorica Prime i koordinatorka projekta za područje Crne Gore. Potom je viša istraživačica politika na projektu, Aleksandra Gligorović, predstavila regionalni Indeks participacije mladih, s posebnim naglaskom na podacima važećim za Crnu Goru.

U daljem toku govorile su Nataša Stanojević, direktorica Cetinjske gimnazije, Ana Kavaja iz Sekretarijata za kulturu, sport i mlade Prijestonice Cetnje i Bojana Ivanović kao predstavnica mladih i članica Radne grupe za izradu lokalne strategije za mlade. Prisutnima se obratila i Dejana Dizdar, koordinatorka projekta koji je podržan kroz program Mreže omladinskih fondova. Gospođa Dizdar je predstavila projekat, sa naglaskom na istraživanju potreba mladih Prijestonice Cetinje, što je krucijalno za izradu lokalne strategije za mlade.

U diskusiji su učestvovale brojne predstavnice i predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Biroa rada, Učeničkog parlamenta i omladinskih nevladinih organizacija, kao i brojni mladi.

ROUND TABLE IN CETINJE

On Friday, November 9, 2018, Prima organized a round table “Youth on the local level and a regional Youth Participation Index” in cooperation with the NGO Civic Creative Center. GKC is one of three Montenegrin youth organizations that are mentoring and financially supported through the program of the Youth Bank Hub for Western Balkans and Turkey. Round table was organized particularlly in Cetinje in order to promote the project, the importance of youth participation and the Youth Participation Index on local level.

The event was opened by Milica Marković, Director of GKC and Aida Perović-Ivanović, Director of Prima as well as Project Coordinator for the area of ​​Montenegro. Subsequently, Senior Policy Researcher Aleksandra Gligorović presented the regional Youth Participation Index (YPI), with a special emphasis on the data valid for Montenegro.

In the future, Natasa Stanojevic, Director of the Cetinje Gymnasium, Ana Kavaja from the Secretariat for Culture, Sports and Youth of the Capital of Cetinje and Bojana Ivanovic spoke as a representative of youth and member of the Working Group for the development of a local youth strategy. Dejana Dizdar, project coordinator, supported by the program of the Youth Bank Hub, addressed the participants. Ms. Dizdar presented the project, with an emphasis on exploring the needs of the young Cetinje’s youngsters, which is crucial for the development of a local youth strategy.

Numerous of representatives of the local self-government, the Center for Social Work, the Bureau of Labor, the High School Students Parliament and youth NGOs participated in the discussion, as well as numerous young people.