U okviru projekta “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja” od 17. do 19. juna 2018. u Tivtu je održana prva obuka za članice partnerskih organizacija: Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja i Prima. Cilj obuke je bila izrada metodologije i instrumenata za praćenje slučajeva seksualnog nasilja u Crnoj Gori. U narednom period, do zvaničnog početka monitoring, testiraćemo kreirani upitnik.

Obuku su vodile dr Maja Mamula iz Centra za seksualna prava “Ženska soba” Zagreb i Dušica Popadić iz Incest trauma centra Beograd.