Nakon uspješnog procesa prijave i selekcije aplikacija na konkursu Programa za pružanje mentorske i finansijske podrške u izgradnji kapaciteta organizacijama koje se bave učešćem mladih, koji je realizovan u sklopu projekta YBH4WBT, sa zadovoljstvom objavljujemo da su za nove članice Mreže iz Crne Gore izabarene: NVO “Omladinski kulturni centar” iz Herceg Novog, NVO “Phiren amenca – Koračajte s nama” iz Podgorice i NVO “Građanski kreativni centar” sa Cetinja.

Detalje o novim članicama Mreže iz Albanije, Makedonije, Srbije i Turske možete naći na linku: https://ybhwbt.eu/new-members-of-youth-bank-hub-for-western-balkan-and-turkey-network/

 

Regionalni projekat Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske realizuje se zahvaljujući finansijskoj podršci EU, a u Crnoj Gori i Fonda prihoda od igara na sreću.