Vladimir Jašović, Jelena Drobnjak, Almedin Džudžević i Jelena Jovanović predstavljali su NVO Primu  na Erasmus+ treningu „Borba protiv rodne nejednakosti kroz omladinski rad“.  Trening je održan u periodu 23. – 31. marta u Prištini.

Tokom devetodnevnih aktivnosti, učesnici/e su imali priliku da nauče efikasne metode za borbu protiv rodne nejednakosti i najbolje načine na koje se mogu upotrijebiti u medijima.

„ Cilj ovog trening kursa je podizanje svijesti o problemu rodne nejednakosti ali i obuka predstavnika/ca nevladinih organizacija za borbu protiv diskriminacije, predrasuda i stereotipa koje se naročito vežu za ovaj pojam. Veoma važno je što će se u okviru projekta odvijati i niz lokalnih aktivnosti, u koje će biti uključeno preko 100 mladih, predstavnika/ca civilnog sektora i državnih institucija“, poručila je Jelena Jovanović.

Treningu je prisustvovalo 32 omladinskih radnika/ca iz 8 zemalja – Makedonije, Albanije, Kosova, Poljske, Grčke, Makedonije, Rumunije i Crne Gore.

„ Situacije u evropskim zemljama su veoma različite. Dok se u nekima aktivno radi na suzbijanju rodne nejednakosti, u drugima se postojanje problema čak ni ne priznaje. Ova tema je veoma osjetljiva, ali je neophodno uvidjeti trenutno stanje i aktivno se boriti za jednakost u svim poljima društva. Za zdravu sredinu i stabilnost jako je važno svakodnevno raditi na suzbijanju rodne nejednakosti u socijalnom, političkom i ekonomskom životu zemalja iz kojih dolazimo“, zaključili su učesnici/e iz Crne Gore.

Treningu na Kosovu prethodio je seminar u Makedoniji koji je održan u novembru, a slijedi trening u Albaniji u aprilu, studijska posjeta Poljskoj u junu i radna posjeta Grčkoj u julu.

U okviru projekta biće kreirane javne kampanje koje podstiču diskusiju o pojmu rodne nejednakosti, rodno zasnovanih stereotipa i diskriminacije. Takođe biće organizovane obuke za vršnjačke edukatore/ke, okrugli stolovi i radionice za mlade.