Podgorica, PR pres servis – U Crnoj Gori, tri nevladine organizacije (NVO) koje se bave mladima, biće izabrane za članice “Mreže omladinskih fondova za Zapadni Balkan i Tursku”, a one će dobiti mentorsku i finansijsku podršku u cilju poboljšanja omladinskih politika.

NVO Prima, koja je jedna od osnivačica „Mreže omladinskih fondova za Zapadni Balkan i Tursku“ (Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey) , organizovala je danas info sesiju za predstavnike zainteresovanih NVO povodom poziva za nove članice te mreže.

Izvršna direktorica NVO Prima, Aida Perović Ivanović, kazala je da će, u svakoj od pet država u kojima se sprovodi projekat – Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Albaniji i Turskoj, biti odabrane po tri organizacije koje se bave pitanjima od važnosti za mlade, participacijom mladih i omladinskim politikama.

„U toku tog projekta, koji će trajati 18 mjeseci, izabrane organizacije će dobiti mentorsku podršku u periodu od šest mjeseci. Proći će kroz pet obuka u Crnoj Gori. Takođe će imati svakog mjeseca sastanak na nacionalnom nivou, gdje ćemo pratiti omladinske politike, a oni će biti u prilici da saopšte predloge kako da se što bolje one implementiraju u narednom periodu“, navela je Perović Ivanović.

Nakon toga, kako je dodala, tokom 18 mjeseci biće im obezbijeđen adminitrativni grant kako bi, kako je pojasnila, što efikasnije mogle da implementiraju ove omladinske politike.

„Danas je info sesija, kojoj prisustvuju predstavnici 15 NVO. Kroz kriterijume je definisano koje organizacije dolaze u obzir. To su manje i srednje razvijene organizacije, koje po Statutu i svojim aktivnostima mogu da dokažu da se bave mladima i omladinskim politikama, da im je godišnji obrt između deset i 60 hiljada eura i da su najmanje 12 mjeseci prije roka za prijavu registrovane i aktivne“, pojasnila je Perović Ivanović.

Ona je najavila da će 28. februara naredne godine biti saopšteno koje tri organizacije su dobitnice grantova, a da je rok za predaju aplikacija je 31. januar.

Istraživačica na projektu Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey, Aleksandra Gligorović, kazala je da je proces koji će izabrane organizacije trebati da prođu sveobuhvatan, pojašnjavajui da je kreiran na način da im pruži dodatno jačanje kapaciteta.

„Organizacije će najprije trebati da predlože svoj radni plan za tih 12 mjeseci na kojima poljima javne politike koja se tiče mladih će oni da rade. Kad budu izabrane, doći će do pregovora i njih će pratiti dodatna obuka. Tako da će prov šest mjeseci organizacije prolaziti specifične module koji se tiču strateškog planiranja organizacija, organizacionog menadžmenta“, navela je Gligorović.

Osim toga, kako je pojasnila, organizacije će proći posebnu obuku koja se tiče istraživanja u oblastima mladih i kreiranja javnih politika koje su bazirane na podacima i na dokazima.

„Naša ideja je da kada ove organizacije, njih ukupno 15, prođu obuku i dobiju grantove zajedno sa njima ćemo sprovoditi aktivnosti javnog zagovaranja“, istakla je Gligovorić.

Ona smatra da je jako važno da se organizacije iz ovih zemalja u kojima se sprovodi projekat i Crne Gore upoznaju sa sistemom Youth bank Hab-a koji, kako je navela, postoji Srbiji i Turskoj.

„To je sistem u kojem opštine i institucije podržavaju razvoj omladinskih fondova za mlade. Tokom programa će biti organizovana studijska posjeta tokom koje će izabrane organizacije moći da vide kako to funkcioniše, na koji način se pune budžeti i dijeli doac iz njih.  Ideja omladinskih fondova je da se novac koji je prikupljen dalje dodjeljuje mladima i mladim omladinskim organizacijama da sprovode aktivnosti“, pojasnila je Gligorović.

Ona je kazala da je budžetom pokriveno 89 odsto troškova, a da će 11 odsto organizacije morati same da doprinesu.

„Totalni budžet za svih pet zemalja je oko 210 hiljada EUR-a uključujući troškove obuka, a za same grantove će biti podijeljeno oko 188 hiljada eura“, navela je Gligorović.