U okviru projekta Omladinski fondovi za Zapadni Baljan i Tursku (Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey) otvoren je poziv za nove članice.

Podržaćemo ukuno 15 nvo koje sprovode aktivnosti u okviru omladinskih politika u 5 obuhvaćenih zemalja: Crna Gora, Srbija, Makedonija, Turska i Albanija.

Detelji učešća mogu se naći na sajtu:

https://www.divac.com/youthbankhub 

Pozivamo sve zainteresovane da apliciraju u skladu sa kriterijumima ovog poziva.