NVO Prima u saradnji sa 14 evropskih organizacija realizuje projekat „Seksualno i reproduktivno zdravlje – znanje pobjeđuje tabue“, (SARH) zahvaljujući programu Erasmus+. Projekat obuhvata treninge i studijske posjete koje će se održati u Španiji, Njemačkoj i Crnoj Gori, kao i niz aktivnosti na lokalnom nivou.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za prvi trening „Seksualnost i seksualno ponašanje mladih – između društvenog tabua i nedostataka u formalnom obrazovanju“. Trening će se održati u Baru, 1. – 10. decembra (1. i 10. decembar su dani predviđeni za dolazak i odlazak učesnika/ca).

Radni jezik engleski. Pokriveni su troškovi smještaja u 1/3 sobama, obroka i osvježenja, kao i radnih materijala. Trening će voditi Milisav Milinković (Srbija), Abdeslam Badre (Njemačka) i Aida Perović-Ivanović (Crna Gora). Više detalja možete naći u INFO PAKET.

Popnjenu PRIJAVU  poslati na: jelena.nvoprima@yahoo.com najkasnije 25. novembra. Obavezno naznačiti u nazivu mejla: Prijava za trening SARH i ime prijavljene kandidatkinje/kandidata.