Govor mržnje je oblik nasilja, koji pokreće na rušilačku akciju, pa se, zbog toga, na individualnom, institucionalnom i na svakom drugom planu moraju podržavati politike mira, ocijenila je izvršna direktorica nevladine organizacije (NVO) Prima, Aida Perović.

Perović je, u Emisiji Mostovi Televizije Crne Gore, kazala da govor mržnje nije ništa drugo nego oblik nasilja, koji pokreće na akciju.

„Govor mržnje, nije usmjeren samo u odnosu na individuu, već i na grupe. On pokreće na akciju, a to su akcije koje su rušilačke, agresivne i koje u krajnjem mogu dovesti i do rata“, istakla je Perović.

Ona smatra da nedostaje političke volje da mir i dobri odnosi budu priritet, a kako je kazala, nema volje ni da se osnažuju oni kapaciteti u društvu i u institucijama koji bi mogli da pomognu ljudima da shvate šta je govor mržnje i kako se mogu boriti protiv njega.

„Postoji ogromna mržnja prema ženama, LGBT osobama, prema svakome ko se drugačije obukao, ofarbao kosu u neku neobičnu boju. Ne trpimo različitosti“, rekla je Perović.

Crnogorsko društvo, kako smatra, nije sklono promjenama, a malo je i snaga koje, kako je kazala, upiru prstom u govor mržnje kao nešto negativno.

„Nije lako u ovoj sredini prihvatiti neki drugi oblik ponašanja, koji ide iz pozicije ljubavi, poštovanja drugoga i njegove različitosti. Zbog toga što vi od okoline niste podržani, već je podržano ono što je napad i ono što jača i društvenu i individualnu agresivnost“, tvrdi Perović.

Na individualnom, institucionalnom i na svakom drugom planu, kako je istakla, moraju se podržavati politike mira.

„Ono što civilni sektor čini je usamljeno i male su saradnje sa sistemom i institucijama. U našem slučaju postoji sjajana saradnja sa Ministarstvom sporta, odnosno Direktoratom za mlade. Oni jako dobro osjećaju puls i potrebe mladih i vrlo su ovoreni za saradnju i novu temu“, ocijenila je Perović.

U NVO Prima, kako je kazala, očekuju više otvorenosti od Ministarstva prosvjete, napominjući da taj resor treba više da insistira na neprihvatljivosti govora mržnje.

„Očekujemo da na tim mjestima rade ljudi koji imaju sluha i senzibiliteta za govor mržnje, pa da ga onda, prije svega, u udžbenicima i programima ne nude kao model ponašanja koji je prihvatljiv. Želimo da se tamo više inisistira na neprihvatljivosti govora mržnje“, kazala je Perović.