NVO Prima u saradnji sa NVO „Youth for Social Changes“ iz Albanije, organizuje partnerski projekat u kojem učestvuju mladi iz 8 evropskih zemalja, finansiran u okviru Erasmus+ programa EU. Naziv projekta je „Borba protiv rodne nejednakosti kroz omladinski rad“.

Pozivamo aktivne mlade uzrasta 25+ godina, sa znanjem engleskog jezika i motivisane da se usavršavaju u ovoj oblasti, da se prijave za seminar koji će se održati u Strugi, Makedonija, od 01. do 08. novembra 2017. Troškove smještaja, obroka i radnih materijala pokriva organizator a putni troškovi će biti pokriveni najviše do 180 eura.

Za više detalja pogledajte INFO PAKET kao i PRIJAVNI FORMULAR.

Popunjenu aplikaciju pošaljite na nvoprima@yahoo.com najkasnije 5. oktobra do 17 časova.