KICK OFF U BRISELU

May 17, 2016
Posted by: hanadi

Od 22. do 25. juna 2016. u Briselu je održana Kick Off konferencija predstavnika/ca dugoročnih regionalnih projekata za Zapadni Balkan i Tursku.

Projekat Youth Bank Hub su predstavljale Jovana Trupunović (Fondacija Ana i Vlade Divac – Srbija), Aida Perović-Ivanović (Nvo Prima – Crna Gora) i Ariola Agolli (Partners Albania). Nakon uvodnog obraćanja Nikole Bertolinija i kratkog predstavljanja učesnika/ca i projekata, rad je nastavljen po tematskim grupama. Naš tim je bio u grupi “Mladi” u kojoj smo diskutovali o mogućnostima i izazovima vezanim za projekat i uopšte mlade kao ciljnu grupu. Drugog dana imale smo priliku da učestvujemo na sesijama o PRAGu i Komunikaciji, koja podrazumijeva povećanje vidljivosti projekta kako bi se osigurali veći rezultati.

Category: