O nama

4-jacanje-kapaciteta-nvo-prima-412x360

NVO Prima

NVO PRIMA je neprofitna organizacija, osnovana u novembru 2010. sa sjedištem u Podgorici. Organizaciju čine aktivistkinje i aktivisti sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima koje se tiču demokratizacije društva: u omladinskom radu i omladinskim politikama, pravima žena, manjina i marginalizovanih grupa, formalnom i neformalnom obrazovanju, psihološkom savjetovanju i informisanju, radu u civilnom sektoru itd.

 

NVO Prima je članica Regionalne radne grupe za građansko obrazovanje, Otvorene platforme za poboljšanje položaja civilnog sektora, Regionalne kampanje protiv govora mržnje „No Hate Speech“; Koalicije „Zajedno za LGBT prava“.

Misija

 • Poboljšati položaj omladine I raditi na rješavanju pitanja koja se tiču mladih, kako u njihovim zajednicama tako I u  širem društvu;
 • Razvijati i implementirati lokalne, nacionalne i regionalne politike za mlade;
 • Povećati mogućnosti za razvoj I aktivno učešće mladih građana I građanki u društvu I odlučivanju u oblasti: ljudskih prava, antidiskriminacije, nenasilja, interkulturalnog I međureligijskog dijaloga, omladinskih politika I strategija za mlade, zdravih stilova života I inicijativa od interesa za mlade, mira I mirovnih politika;
 • Unaprijediti razvoj društva podstičući mlade, pojedince I pojedinke, organizacije I institucije da sarađuju I na taj način preuzmu aktivnu ulogu I odgovornost  u svom razvoju;
 • Podići svijest društva o mladima I njihovim potrebama, mogućnostima, problemima I značaju.
A man holding the correct piece of the puzzle.
Svoju viziju Prima ostvaruje kroz:

 • neformalnu edukaciju mladih (organizacijom seminara, treninga-obuka i razmjena za mlade i one koji rade sa mladima, u zemlji i inostranstvu),
 • savjetovanje,
 • prevenciju svih oblika nasilja i diskriminacije,
 • informisanje mladih pružanjem relevantnih informacija,
 • istraživanje stavova, znanja i potreba mladih ljudi,
 • podsticanje mobilnosti mladih i njihovo slanje na edukativne seminare u zemlji i Evropi
 • organizovanje i učešće u javnim diskusijama, okruglim stolovima, seminarima i kampanjama za poboljšanje položaja mladih,
 • saradnju sa institucijama i lobiranje za bolje omladinske politike,
 • saradnju i umrežavanje sa srodnim organizacijama iz zemlje, regiona i svijeta,
 • promociju prava mladih,
 • izdavanje informativno-edukativnih publikacija.

 

 

 

NVO PRIMA TIM:

Aida Perović-Ivanović: psihološkinja, omladinska radnica, feministkinja i pacifistkinja. Najviše radi na polju neformalne edukacije mladih Crne Gore i Evrope. (Ko)autorka više priručnika za mlade na temu rodno zasnovanog nasilja, seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Uživa u prirodi, glasnoj muzici tokom vožnje i dobrim predstavama.

 

 

 

 

 

Aleksandra Saška Gligorović: Konsultantkinja, trenerica, istraživačica. Radi na razvoju, analizi i monitoringu sprovođenja javnih politika. Aktivistkinja u srcu.

 

 

 

 

 

Jelena Jovanović: koordinatorka Programa za Neformalno obrazovanje i Mobilnost mladih. Studentkinja Fakulteta političkih nauka. Voli kampovanje u prirodi, upoznavanje novih ljudi i kultura. Uživa u radu sa djecom i mladima. Aktivno podržava građanski aktivizam i inicijative za poboljšanje životne sredine. Putnica u srcu.

 

 

 

 

 

 

Identifikacioni kodovi

Registarski broj:

5290

PIB:

02808838-302

PIC:

943927371

PADOR:

ME-2015-GHK-0309154127

Programi

Ljudska prava i antidiskriminacija
Ljudska prava i antidiskriminacija
Mobilnost mladih
Mobilnost mladih
Omladiske politike
Omladiske politike
Prevencija nasilja
Prevencija nasilja
Trening centar
Trening centar
Savjetovalište za mlade
Savjetovalište za mlade