VIDEO GALERIJA

MLADI DA UČESTVUJU U DONOŠENJU ODLUKA

Izvršna direktorica NVO Prima, Aida Perović Ivanović, kazala je danas, na okruglom stolu „Učešće mladih u procesima odlučivanja u Crnoj Gori“, da je taj događaj dio regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“, kojeg finansira Evropska unija. „Jedan od ciljeva projekta je da pokrenemo mlade da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu i procesima donošenja odluka. Mladih ima u politici, ali ne tamo gdje se govori o omladinskim politikama“, kazala je Perović Ivanović

AKTIVIZAM KOD MLADIH PODSTAĆI FORMALNOM I NEFORMALNOM EDUKACIJOM

Predstavnica Uprave za mlade i sport, Andrea Popović, kazala je da je vizija te institucije da mladi u Crnoj Gori u narednom periodu budu samostalni, imaju veću finansijsku podršku. To će se desiti tako što ćemo sprovoditi šest ključnih ishoda koji se tiču socijalne i ekonomske stabilnosti mladih, kroz njihovo veće zapošljavanje. Takođe je bitno kvalitetno obrazovanje mladih“, navela je Popović. Ona je kazala da mladi treba da budu osnaženi u procesu odlučivanja i da budu aktivni ne samo konzumenti kulturnih sadržaja, već i akteri.

AKTIVIZAM KOD MLADIH PODSTAĆI FORMALNOM I NEFORMALNOM EDUKACIJOM

Senior istraživačica na projektu “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey”, Aleksandra Gligorović, kazala je da je studija o učešću mladih na mjestima odlučivanja pokazala da te populacije nema na mjestima gradonačelnika, ministara, a da u crnogoroskom parlamentu od 81 poslanika i poslanice samo jedna osoba trenutno ima 30 godina. „Od 81 poslanika i poslanice u Skuštini Crne Gore, jedna osoba ima 30 godina, ne postoji ni jedan mladi ministri/ka u Vladi, kao ni jedan mladi gradonačelnik/ca u Crnoj Gori. Od 67 generalnih direktora Direktorata u ministarstvima, jedna osoba je mlađa od 30 godina i dvije osobe imaju 30 godina“, navela je Gligorović.

AKTIVIZAM KOD MLADIH PODSTAĆI FORMALNOM I NEFORMALNOM EDUKACIJOM

Aktivizam kod mladih u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, a moguće ga je podstaći stalnom formalnom i neformalnom edukacijom, ocijenila je izvršna direktorica nevladine organizacije Prima, Aida Perović Ivanović.

PODSTAĆI MLADE DA UČESTVUJU U JAVNOM ŽIVOTU

Važno je da i druge mlade ljude osnažimo. Oni ne moraju to uvijek činiti kroz ove načine participacije koje sam navela, ali postoji još načina u kojima mnogi mladi mogu učestvovati. Na taj način mladi dobijaju na vidljivosti i mogu adekvatno da riješe probleme“, istakla je Perović Ivanović.