Nvo Prima i Sigurna Ženska Kuća u okviru projekta Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja održale su još jedan Dan otvorenih vrata, ovaj put sa predstavnicima institucija, 8. aprila u Podgorici.

Tom prilikom, razmijenili smo iskustva sa koleginicama i kolegama iz:  KCCG, Institut za Bolesti Djece, Centar za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju, Centar bezbjednosti Podgorica Uprava Policije, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore i Centar za Socijalni rad Podgorica.

Predstavljamo zaključke sa Dana otvorenih vrata:

– dijete koje je preživjelo seksualno nasilje treba da se sasluša samo jednom i to u stručnoj službi Vrhovnog državnog tužilaštva, putem audio-vizuelnog uređaja, čime se izbjegava retraumatizacija;
– da se o pojedinačnim slučajevima seksualnog nasilja ne treba izvještavati, a posebno ne senzacionalistički, imajući u vidu da smo mala sredina u kojoj se na osnovu par podataka lako sazna ko su žrtve, čime im se remeti vraćanje u bezbjedan i nediskriminišući životni tok, već samo o fenomenu seksualnog nasilja sa ciljem sprječavanja i pomoći djeci koja su ga preživjela;
– da je izražena volja svih prisutnih da nastavimo tješnju saradnju, kao i potreba za dodatnim stručnim usavršavanjem na temu seksualne traume kod djece, kako bismo unaprijedili servise i djeci sa iskustvom seksualnog nasilja pružili što kvalitetniju podršku i pomoć.

Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave u Crnoj Gori, a partnerski ga realizuju Sigurna Ženska Kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Nvo Prima.