Nvo Prima zajedno sa partnerima iz Bosne i Hercegovine – Udruženje EPA Brčko, Srbije – Udruženje Svetlost, Italije, Hrvatske i Portugala održala je sastanak u periodu 17. – 21. decembar u Baru.

Sastanak je uvod u projekat 3RE Video for Professional development koji za cilj ima testiranje inovativne 3RE Video metode u omladinskom radu, ali i povećanje kapaciteta organizacija za rad sa mladima na unapređenju mekih i tvrdih sposobnosti.

Na sastanku smo imali priliku da posjetimo organizacije koje u Baru rade sa mladima: Unija srednjoškolaca, NVO Svetionik, Luča Institut, portal za mlade Vjesnik slobode, Odred Izviđača 24 Novembar i Preduzetnički Centar srednje Ekonomsko – ugostiteljske škole.

Dalje u projektu slijedi trening u Brčkom u februaru, istraživanje koje će se sprovesti u svim zemljama partnera i Crnoj Gori a tiče se omladinskog rada i položaja omladinskih radnika, kao i omladinska razmjena u Šapcu.

Važno je da naglasimo da će se rezultati istraživanja publikovati u formi brošure i prevesti na sve jezike zemalja partnera.