NVO Prima u saradnji sa NVO Libero iz Srbije i partnerskim organizacijama iz Belgije, Italije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Slovenije i Kosova, je organizovala seminar Makeover, u periodu 1. – 6. decembar u Ljubljani.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija iz zmalja partnera kako bi postale održive i orjentisane ga cilju.

Na seminaru smo precizirali tok projekta: rad na unutrašnjem preobražaju organizacija u februaru u Vršcu, i rad na poboljšanju vanjske komunikacije i saradnje organizacija na treningu koji će se održati u junu u Solunu.

Ema Bahtijarević, predstavnica Prime, navela je da joj je ovaj seminar pomogao da poboljša svoje komunikacijske sposobnosti i razvije vještine koje su joj neophodne za volontiranje u organizacijama civilnog društva.