Za potrebe međunarodnog projekta “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey”, koji se već 3 godine realizuje u Crnoj Gori (i još 4 druge države), raspisujemo tender za angažovanje medijske agencije, koja bi imala sledeće zadatke:

  • Razvoj detaljnog plana komunikacije (medijskog plana) za period januar – decembar 2019. u skladu sa strategijom komunikacije koju zadaje projekat;
  • Predlog 3 ključne poruke;
  • Izrada vizuala za objave na Priminom sajtu i društvenim mrežama, prezentacija i info-  grafika;
  • Organizovanje 3 javna događaja (okrugla stola za po 30 učesnika, što uključuje salu za rad, poziv medijima, najavu u medijima, fotografisanje i snimanje događaja, slanje medijima materijala sa događaja, izrada media klipinga, organizovanje keteringa i osvježenja);
  • Plasiranje naših sadržaja u medijima i organizovanje gostovanja članica Prime u medijima;
  • Izrada detaljnog plana promocije kroz društvene medije;
  • Ažuriranje Priminog sajta i naloga na Fejsbuku, Instagramu, Tviteru i YouTube-u.
  • Kreiranje i štampa promotivnog materijala

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje: TOR i Zahtjev za ponudu

 

Ponudu je potrebno dostaviti sa izdvojenim PDVom.

Rok za dostavljanje ponuda: 25. januar 2019.

Ponude se šalju poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

NVO Prima

Radosava Burića bb, UP120

ulaz 1, stan 3

81000 Podgorica