Mladi Romi i Romkinje trebalo bi da budu više uključeni u donošenju odluka i politika koje se neposredno na njih odnose, a naročito u pogledu distribuiranja stipendija koje su predviđene Nacionalnom strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

To je, na okruglom stolu „Učešće mladih Roma i Romkinja na lokalnom nivou i regionalni indeks učešća mladih“, poručio izvršni direktor NVO Phiren Amenca, Elvis Beriša, ističući da je neophodno u što kraćem roku izraditi Pravilnik o distribuiranju stipendija mladih Roma i Romkinja.

„Kao organizacija koja direktno ima komunikaciju sa mladima, bili smo u prilici da pratimo situaciju distribuiranja stipendija, koje su predviđene Nacionalnom strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, gdje smo uočili nekoordinisano djelovanje u distribuiranju tih stipendija“, rekao je Beriša u PR Centru.

On je kazao da je ta organizacija uočila nedostatke afirmativnih akcija koje se, kako je precizirao, odnose na lakše upisivanje mladih Roma i Romkinja u srednje škole, davanjem dodatnih šest poena prilikom upisivanja.

„Ova odluka nije adekvatna, obzirom da još uvijek imamo mlade ljude, čak i sa odličnim uspjehom koji imaju problema prilikom upisivanja onih smjerova za koje apliciraju, a samim tim su prinuđeni da kasnije upisuju neke druge smjerove, što dovodi do smanjenja motivacije za nastavkom školovanja“, rekao je Beriša.

Izvršna direktorica NVO Prima, Aida Perović Ivanović, kazala je da se omladinske politike na nacionalnom nivou dobro razvijaju, što, kako je ocijenila, nije ravnomjerno njihovom razvoju na lokalnom nivou.

„Počev od motivacije službenika i službenica koje su u kancelarijama za mlade ili savjetima za mlade, tamo gdje oni postoje, pa do činjenice koliko u praksi postoji implementiranje lokalnih akcionih planova za mlade, strategija i ključnih dokumenata i aktivnosti koje su nam važne da omladinska politika zaživi ili da javnost postane svjesna da mladi postoje“, rekla je Perović Ivanović.

Ona je rekla da je tokom treće godine implementacije regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“, podržano tri organizacije koje se bave učešćem mladih i omladinskim politikama.

„Jedna od podržanih organizacija je Phiren Amenca, a osim njih podržali smo i Kulturni centar iz Herceg Novog i Građanski kreativni centar sa Cetinja. Podrška koju smo im pružili je bila mentorska i finansijska, a njihovi projekti će trajati još godinu“, istakla je Perović Ivanović.

Istraživačica na projektu, Aleksandra Gligorović, pojasnila je da je Indeks učešća mladih kreiran na osnovu političkog i ekonomskog učešća, kao i na osnovu njihove uključenosti u društvo, kojim je moguće procjeniti napredak u poslednje tri godine.

„Što se tiče političkog učešća mladih, Crna Gora je u najboljoj poziciji, u odnosu na Srbiju, Makedoniju, Albaniju i Tursku. Procenat poslanika u Parlamentu 2017. je u porastu, u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, u Crnoj Gori nemamo mlade ministre u Vladi, dok je broj zamjenika ministara u vladi na nivou direktora direktorata“, kazala je Gligorović.

Ona je rekla da, u pogledu ekonomskog učešća, u 2017. godini se bilježi smanjenje nezaposlenih mladih u Crnoj Gori.

„Ukupno učešće samozaposlenih osoba u prvom kvartalu ove godine, ne ograničavajući se samo na mlade, bio je 18 odsto. Kada je u pitanju procenat odobrenih kredita mladima od Investiciono-razvojnog fonda, on se kreće od pet do osam odsto“, kazala je Gligorović.

Ona je navela da se, procenat mladih koji nisu zaposleni, u procesu obrazovanja ili treninga u Crnoj Gori smanjuje, a da je, kako je istakla, primjetna razlika između mladića i djevojaka.

„U 2015. godine je taj procenat bio 23 odsto, dok je prošle godine pao na 20, međutim zabinjava činjenica da u ovoj kategoriji procenat osoba ženskog pola je u porastu“, navela je Gligorović.

Ona je kazala da su rezultati urađenog istraživanja o procentu mladih u organizacijama civilnog društva, pokazali da je u Crnoj Gori najveći broj mladih na pozicijama direktora, članova upravnih odbora.

„Postoji prostor za grešku, iz razloga što nam nisu sve organizacije odgovorile na ovaj upitnik. One koje su nam odgovorile, kod njih je taj procenat veliki, ali jedan dio organizacija nije uopšte htio da da te podatke. Ovaj pozitivan trend u sektoru za mlade i one koji se bave mladima je za pohvalu“, rekla je Gligorović.

Predstavnica Kancelarije za mlade u Podgorici u Sekretarijatu za kulturu, sport i mlade, Jasna Rakočević, rekla je da ta institucija aktivno sprovodi mjere poslednjih godinu dana u cilju veće inkluzije Roma i njihovog izjednačenog statusa sa ostatkom društva.

„Kao polaznu osnovu imamo Akcioni plan za mlade koji je napravljen za 2014/2018. godinu i u svakom segmentu tog plana, postoji i određeni segment koji se odnosi samo na Rome. Zajedno sa predstavnicima romske populacije, pokušaćemo da u narednom periodu, taj Akcioni plan realizujemo, kao i mjere koje su nam zadate, kako bi njihov život u Glavnom gradu bio ljepši i prilagođeniji“, rekla je Rakočević.

Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Nevena Šuković, saopštila je na evidenciji Zavoda početkom novembra ove godine registrovano 816 pripadnika Roma i Egipćana, a da su 52 odsto od tog broja činile žene.

„Ako posmatramo obrazovnu i starosnu strukturu, možemo kazati da je više od 95 odsto tih ljudi nema zvanično zanimanje, što uveliko opredjeljuje mjere u koje Zavod može da ih uključi. Posmatrajući starosnu strukturu, skoro 50 odsto prijavljenih čine mladi od 15 do 30 godina, a preko 90 odsto njih su lica bez zanimanja“, kazala je Šuković.

Ona je ocijenila da je problem, na koji Zavod nailazi u radu sa Romskom populacijom, njihova motivacija da budu prijavljeni u evidenciju i da se uključe u postojeće programe.

„Očekujemo podršku saradnika u socijalnoj inkluziji, koji su odnedavno postali dio našeg sistema u smislu da dolaze povremeno u naše prostorije, i da će imati svoje mentore koji će ih uvoditi u  tehnologiju rada Zavoda“, rekla je Šuković.

Ona je kazala da su osobe romske populacije uključene u programe javnih radova i da se zapošljavaju na sezonskim poslovima, tokom čega, kako je navela, dobijaju priliku da makar na kraće vrijeme zasnuju radni odnos i povećaju radni potencijal.

„Mladi Romi koji su u evidenciji, mogu se uključiti u program Obrazovanja osposobljavanja odraslih, koji im mogu pmoći da steknu stručnu kvalifikaciju za određeno zanimanje ili u program obrazovanja odraslih za sticanje neke stručne vještine“, navela je Šuković.

Ona je poručila da mladi Romi moraju težiti da završe formalno obrazovanje i da, sa mjerama koje im Zavod nudi, unapređuju vještine i znanja, socijalne i komunikacione vještine.

„Zavod, kao institucija, kao i svi akteri na lokalnom nivou, i u široj zajednici, moraju se potruditi da se stvore povoljniji ambijent za zapošljavanje, da utičemo na poslodavce da smanje predrasude i da u većem broju zapošljavaju Rome. Održivo zapošljavanje mladih, a naročito mladih Roma, je budućnost svake zemlje“, istakla je Šuković.

Romska aktivistkinja, Samanta Bajrami, kazala je da je prosječenje problem u romskoj populaciji koji iziskuje bolji angažman i zalaganje državnih institucija.

„Državne institucije ne obraćaju pažnju na romsku dijecu kada ih ugledaju na ulicama kako prose. Takođe, i kada bi se prijavilo prosjačenje postoji problem, a to je nedostatak Prihvatnog centra, jer se djeca nakon svega vraćaju na ulicu, dok policija i Centar za socijalni rad kažu da su roditelji krivi“, rekla je Bajrami.

Ona je istakla da mladi Romi nakon završetka srednje škole, zbog predrasuda i diskriminacije koje doživljavaju u društvu, često gube motivaciju da nastave dalje školovanje.

„Mladi Romi i Romkinjekinje “gube ” motivaciju za fakultetskim obrazovanjem jer se ne mogu zaposliti u svojoj struci, već su prinuđeni da se zaposle u „Gradskoj čistoći“ ili da skupljaju sirovine,  zbog nedostatka dokumentacije. Mnogi su napustili Crnu Goru jer su shvatili da će teško naći zaposlenje ovdje“, kazala je Bajrami.

Predstavnik Romske organizacije mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca, Serđan Baftijari, najavio je da će ta nevladina organizacija u narednom periodu sprovesti trening za 20 mladih iz romske i neromske zajednice.

„Mladi iz pet opština – iz Podgorice, Nikšića, Herceg Novog, Ulcinja i Berana će imati priliku da steknu više znanja o zagovaranju i lobiranju, i da kasnije osmisle inicijative za koje smatraju da treba da se pokrenu u njihovim lokalnim zajednicama, a naša organizacija će im biti mentor i pomagati im da ostvare te inicijative“, naveo je Baftijari.

Okrugli sto „Učešće mladih Roma i Romkinja na lokalnom nivou i regionalni indeks učešća mladih“ održan je u okviru regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“.

Projekat je podržala Evropska unija kroz program IPA CSF, koji vodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a na kom je NVO Prima partner i implementator u Crnoj Gori.

 

https://www.youtube.com/watch?v=twJaAWK3SvE

://www.youtube.com/watch?v=GpI8nMqCQG4

https://www.youtube.com/watch?v=5fiZDjOuMz4

https://www.youtube.com/watch?v=2ifIPdGisFc

https://www.youtube.com/watch?v=3eJ2dNlXgHo

https://www.youtube.com/watch?v=lG7szmGD-3E

https://www.youtube.com/watch?v=OXTAVVkbCGc