NVO Prima u partnerstvu sa još 9 organizacija realizuje Erasmus+ projekat “Zajedno protiv radikalizma i ektremizma”. Prva aktivnost je trening, koji se održava u Topoli (Srbija) od 15. do 23. decembra, uključujući i dane puta. Tražimo troje aktivnih mladih 18+ iz Crne Gore, sa znanjem engleskog jezika, za učešće na treningu i aktivnostima koje slijede.

Troškovi smještaja, hrane, osvježenja i radnih materijala su pokriveni 100% a prevoz najviše do 180 eura po osobi. Radni jezik je engleski.

Više detalja možete naći u INFO PAKET

Za prijavu je potrebno popuniti Aplikaciona forma na engleskom jeziku i poslati je najkasnije 29. novembra na adresu: jelena.nvoprima@yahoo.com, sa naznakom Prijava za trening u Topoli.