25. oktobra predstavnice partnerskih organizacija: Aida Perović-Ivanović – Prima, Jovana Hajduković i Mira Saveljić – Sigurna ženska kuća i Dijana Pištalo – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Nikšića imale su sastanak sa gospođom Vesnom Medenicom, predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore. Tokom sastanka upoznale smo Predsjednicu sa ciljevima i planiranim aktivnostima projekta “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja”, posebno sa monitoringom slučajeva prijavljenih institucijama. Jedan od zaključaka je da je potrebno organizovati dodatnu obuku sudija i sutkinja o adekvatnom pristupu osobama koje su preživjele seksualno nasilje, tokom sudskog procesa.

Projekat “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja” realizuje se uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.