U okviru projekta „Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja“ od 26. do 29. jula 2018. na Cetinju je održana druga obuka za članice partnerskih organizacija: Sigurna ženska kuća, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja i Prima. Cilj obuke je izrada plana kampanje podizanja svijesti o temi seksualnog nasilja u Crnoj Gori. Radionicu su vodile dr Maja Mamula (Ženska soba Zagreb) i Dušica Popadić (Incest Trauma Centar Beograd). Kampanja ima za cilj informisanje javnosti o temi seksualnog nasilja i trajaće u kontinuitetu dvije godine na nacionalnom nivou.

#OsvijetlimoMrakSeksualnogNasilja #OMSN #StopSexViolence #EUdelegacijaMNE