Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja partnerski je projekat koji vode Sigurna ženska kuća iz Podgorice, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Nikšića i Prima. Realizuje se zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske komisije, a kroz konkurs koji je objavila Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat će trajati dvije godine od 1. maja 2018. do kraja aprila 2020. U prvom dijelu radićemo na podizanju kapaciteta partnerskih organizacija i pripremi alata za monitoring slučajeva seksualnog nasilja nad ženama i djecom prijavljenih institucijama i prijavljenih isključivo ovim organizacijama, kao i monitoring medijskog izvještavanja o seksualnom nasilju. Takođe, članice ovih organizacija proći će kroz obuku za rad sa osobama koje su preživjele seksualno nasilje, a koju će održati Incest trauma centar iz Beograda i Ženska soba – centar za seksualna prava iz Zagreba. I u konačnom, dio podizanja kapaciteta biće zaokružen obukom novinarki i novinara kako da na pravilan, edukativan i etički način izvještavaju o seksualnom nasilju.

U drugom dijelu projekta realizovaćemo monitoring prijavljenih i neprijavljenih slučajeva, monitoring medijskog izvještavanja, te izvještaj koji ćemo i publikovati.

Prima će takođe biti zadužena i za edukativne radionice za mlade i savjete roditelja koje ćemo realizovati u omladinskim klubovima i školama.

Tokom kampanje snimićemo i dva videa, o seksualnom nasilju and djecom i nad ženama. Redovno ćemo organizovati dane otvorenih vrata kako bismo javnost upoznavale sa tim šta je seksualno nasilje i tako podizale svijest građanki i građana.

Naziv projekta na engleskom je “Naming and Shaming Sexual Violence Against Women and Children in Montenegro”.