“Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey” odnosno “Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske” je četvorogodišnji regionalni projekat, koji finansira Evropska komisija u sklopu podrške regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva. YBH4WBT ima za cilj da uspostavi i razvije regionalnu mrežu organizacija civilnog društva koje rade na društvenoj, ekonomskoj i političkoj inkluziji mladih žena i muškaraca.

Cilj projekta YBH4WBT je unapređenje učešća mladih u procesima donošenja odluka u ciljnom regionu. Ovo će se sprovesti tokom četvorogodišnjeg programa koji uključuje izgradnju kapaciteta organizacija za mlade, inicijative zagovaranja i aktivnosti podizanja svijesti. Regionalna mreža YBH4WBT će se uspostaviti sa ciljem da postane snažan i relevantan partner u politikama u oblastima koje se odnose na učešće mladih. Mreža će neprestano da prati i analizira relevantne podatke o učešću mladih u regionu. Na osnovu prikupljenih podataka, izgradiće se različite mjere politika, za koje će se zalagati kako bi se poboljšala društvena, ekonomska i politička inkluzija mladih žena i muškaraca. Paralelno izgrađujemo Indeks učešća mladih, YPI Youth Participation index, koji će mjeriti stvarno učesšće mladih u zemljama regiona i Turskoj. Svake godine organizujemo u svakoj državi po 3 okrugla stola u okviru teme. Osim dodatnog jačanja kapaciteta organizacija osnivačica, preko konkursa ćemo odabrati i 15 novih, po 3 iz svake uključene države. Nove članice će imatu studijsku posjetu omladinskim fondovima Srbije, potom će proći 5 obuka za jačanje svojih kapaciteta u domenu vođenja projekata, PRAG procedure, zagovaranja politika za mlade i boljeg učešća mladih u odlučivanju, nakon čega će primiti grant u visini od 14.000 eura po organizaciji kako bi realizovali svoje jednogodišnje projekte.

Mreža YBH4WBT će raditi na regrutovanju mladih organizacija civilnog društva kao novih članova, i unapređivanju njihovih kapaciteta za javno zagovaranje i učešće.

Očekivani rezultati:

–    Osnovaće se mreža YBH4WBT dobro povezana sa relevantnim zainteresovanim stranama u regionu;

–    Izgradiće se i zagovarati mjere politika za bolju društvenu, ekonomsku i političku inkluziju mladih;

–    Podržaće se izgradnja kapaciteta 15 organizacija za mlade za zagovaranje i lobiranje kroz njihovo aktivno članstvo u ovoj mreži.

Trajanje projekta:

januar 2016. – decembar 2019.

Partneri koji implementiraju projekat su:

– Fondacija Ana i Vlade Divac, Srbija, vodeći partner

– NVO “Prima”, Crna Gora

– Partners Albanija – Centar za promjene i konflikt menadžment, Albanija

– Udruženje za obrazovanje Mladiinfo International, Makedonija

– Fondacija volontera u zajednici (Toplum Gonullueri Vakfi – TOG), Turska