Na sjednici Ujedinjenih nacija, 1982. godine, donijeta je odluka da se 4. jun proglasi Međunarodnim danom djece žrtava nasilja. Odluka je uslijedila nakon sazanja o enormnom broju nastradale djece u Libiji i Pakistanu.

Statistički podaci UNICEF-a su pokazuju da više od 300.000 djece u svijetu služe kao vojnici, a u više od 40 zemalja oko milion djece su zatvorenici. Dodatno, veliki broj djece je pogođen siromaštvom i nasiljem u porodici, vršnjačkim i seksualnim nasiljem.

Shvatanje da je ova tema tabu i da je to privatna stvar koju treba rješavati isključivo u okviru porodice, pogrešno je i rezultira time da se nasilje ne prepoznaje, ili se pak zataškava i ne prijavljuje a na nivou institucija se često toleriše davanjem uslovnih ili neopravdano niskih kazni počiniocima. Djeca se, kao i žene, u slučajevima nasilja i seksualnog nasilja, retraumatiziraju, često im se ne vjeruje i njihove žalbe kvalifikuju kao plod dječje mašte. Međunarodni dan nedužne djece žrtava nasilja obilježava se svake godine 4. juna, kako bismo se podsjetili da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja. Taj dan takođe naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom.

Ovog dana želimo da podsjetimo javnost da sa partnerskim organizacijama Sigurnom ženskom kućom i SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić realizujemo projekat “Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja”, tokom kojeg ćemo predano raditi na podizanju svijesti javnosti i medija, te lobirati za bolju zaštitu žena i djece žrtava seksualnog nasilja.

#OsvijetlimoMrakSeskualnogNasilja #stopsexviolence #mladicg #delegacijaeumne