U saradnji sa NVO Youth for social changes iz Albanije i još 6 partnerskih organizacija organizujemo studijsku posjetu „Fighting gender inequallity through youth work“ u Poljskoj, Piekary.

Potrebne dvije učesnice i dva učesnika iz Crne Gore. Poziv je namijenjen omladinskim radnicama i radnicima, kao i omladinskim aktivistkinjama i aktivistima. Datumi razmjene: 18. – 25. jun 2018. uključujući i dane puta. Radni jezik studijske posjete je engleski.

Troškovi smještaja, hrane i materijala za rad su pokriveni 100% a putni troškovi u visini do 275 eura po osobi.

Prijave popunjene na engleskom jeziku slati na jelena.nvoprima@yahoo.com najkasnije do 29. maja do 16h.

Infopaket i aplikacionu formu možete preuzeti na sledećem linku: http://nvoprima.org/wp-content/uploads/2018/05/Study-Visit-Application-form-gender4you-1.docx  i http://nvoprima.org/wp-content/uploads/2018/05/Study-Visit-Info-pack-gender4you-1.pdf