Training for Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey network members was held in Budva, Montenegro from 23rd to 25th April. The main topic of the training was creating methods for monitoring and evaluation of new members in the network. The training was led by Lidija Brnovic, an expert in the field of monitoring and evaluation. One of the outcomes of the training is youth participation index in the part of social participation being improved and specified, as well as agreement on the second annual research in the member states of network. Main outcome of the training is a list of indicators and a checklist for the monitoring and evaluation of new members of the network. A guest lecturer at the training was Mr. Nenad Koprivica, General Director of the Youth Directorate within the Ministry of Sport in Montenegro. During his presentation, Mr. Koprivica emphasized the mechanisms and efforts of the Ministry in the field of development of youth policies and methods they use for increasing Youth participation in decision making process.

#YBH4WBT

Trening za članice Mreže omladinskih fondova za Zapadni Balkan i Tursku održan je u Budvi u periodu 23. – 25. aprila. Tema treninga je kreiranje metoda za monitoring i evaluaciju novih članica mreže. Trening je vodila Lidija Brnović, ekspertkinja u polju monitoringa i evaluacije. Glavni ishodi treninga su poboljšanje i preciziranje indeksa participacije u dijelu socijalne participacije mladih kao i dogovor o drugom godišnjem istraživanju u zemljama partnerima.  Takođe, u toku treninga kreirana je lista indikatora i check lista za monitoring i evaluaciju novih članica mreže. Govornik na treningu bio je i Mr. Nenad Koprivica, Generalni Direktor Direktorata za mlade, koje djeluje u okviru Ministarstva sporta. U toku svoje prezentacije Mr. Koprivica je istakao mehanizme i trud koji Ministarstvo ulaže u razvoj omladinskih politika, kao i metode koje koriste da pospješe učešće mladih u procesu donošenja odluka.

#YBH4WBT