Za učešće u omladinskoj razmjeni “Bugs” u Njemačkoj odabrani/e su: Milica Dobričanin, Sava Buljanović, Dubravka Šćekić i Balša Vušurović, a za vođu grupe Jelena Jovanović.
Ukoliko neko od izabranih odustane, biće kontaktirani sledeći sa rang liste.