U periodu od 16. do 20. marta, na preporuku Direktorata za mlade Ministarstva sporta Crne Gore, predstavnica Prime Aida Perović-Ivanović učestvovala je na drugom rezidencijalnom seminaru projekta “Oblikovanje evropske omladinske politike u teoriji i praksi” u Strazburu, u Francuskoj.

Ovo je treće izdanje projekta i okupilo je kreatore omladinskih politika iz javnog i civilnog sektora iz 14 zemalja: Francuske, Italije, Kipra, Španije, Portugala, Estonije, Letonije, Moldavije, Ukrajine, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Slovenije. Seminar su vodili fasilitatori iz Slovenije i Njemačke, a projekat je podržan od strane Youth Partnership-a Evropske komisije i Savjeta Evrope, hrvatske nacionalne agencije za mobilnost mladih i programe EU, kao i francuske Nacionalne Erasmus + agencije za omladinu i sport.

Na prvom rezidencijalnom seminaru u Zagrebu, Hrvatska, skenirali smo razvoj omladinskih politika od prošlosti do današnjeg dana i postavili smo prioritete vezane za realno stanje. Prije ovoga i između 2 seminara brojni omladinski radnici i kreatori politika za mlade pohađali su on line petodjelni kurs o omladinskoj politici.

U Strazburu smo imali debatu o tome na kojem nivou bi trebalo donositi odluke o politici mladih: lokalnom, nacionalnom, regionalnom ili evropskom, uz zaključak da svi ovi nivoi moraju biti uključeni. Zajednički problem u svim zemljama je nedostatak omladinskih politika i struktura omladinskih politika na lokalnom nivou. Prema tome, svaki nacionalni tim je pripremio preporuke za nedostajuće elemente koji bi trebalo da budu razvijeni u narednih 5 do 10 godina. Takođe, jedna od ogromnih debata bila je da li zemljama treba ministarstvo za mlade ili treba voditi međusektorski pristup. Preporuka je bila da se postojii jedno i drugo pošto je ta praksa u EU pokazala najbolje rezultate.

Pored toga, imali smo studijsku posetu Evropskom omladinskom centru u Strazburu.

Crnu Goru na ovom seminaru su predstavljale Katarina Vukadinović iz Kancelarije za mlade Budva, Dejana Dizdar iz Građanskog kreativnog centra sa Cetinja i predstavnica Prime.