U okviru Erasmus+ programa i podrškom Evropske komisije NVO Prima organizovala je trening pod nazivom “Seksualno i reproduktivno zdravlje- znanje pobjeđuje tabue”, koji je održan od 1. do 10. decembra 2017. u Baru. Cilj projekta je podizanje kapaciteta omladinskih radnika/ca, vršnjačkih edukatora/ki i aktivista/inja za rad sa mladima na temu seksualnog i reproduktivnog zdravlja, seksualnih prava i seksualnosti. Trideset predstavnika iz petnaest zemalja partnera( Bosna i Hercegovina, Srbija, Letonija, Estonija, Njemačka, Turska, Poljska, Makedonija, Kosovo, Albanija, Grčka,Bugarska, Italija, Rumunija i Crna Gora) radili su na razbijanju predrasuda vezanih za pojmove seksualnosti i reprodukcije kroz niz interaktivnih sesija edukativnog i kreativnog tipa. Projekat je započeo u julu 2017. godine i trajaće do kraja 2018. godine, a projektne aktivnosti su podijeljenje, prema pravilima Erasmus+ programa, u dvije kategorije: Capacity Building – izgradnja kapaciteta i Mobility – mobilnost omladinskih radnika iz Evrope. Aktivnosti koje slijede su: trening u Španiji posvećen reproduktivnom zdravlju mladih (mart 2018.), trening u Crnoj Gori o nasilju u mladalačkim vezama i rodno zasnovanom nasilju (maj 2018.) i studijska posjeta Njemačkoj tokom koje ćemo upoznati kako ova država kroz pravni, obrazovni i zdravstveni sistem tretira seksualna i reprodktivna prava (septembar 2018.). U toku trajanja projekta biće kreirana web stranica na engleskom i edukativne brošure na službenim jezicima uključenih zemalja, kao i implementirane lokalne aktivnosti: treninzi za vršnjačke edukatore i radionice za mlade.

U toku prvog dana treninga u Baru, odranog očetkom decembra 2017. učesnici su imali priliku da se bolje upoznaju, podijele iskustva iz svojih zemalja ali i da uz pomoć metode mapiranja grada ispitaju stavove lokalnog stanovništva na temu seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Uz pomoć trenera Milisava Milinkovića iz Srbije i Abdeslama Badrea iz Njemačke učesnici su razbijali tabue i stereotipe kroz rad vođen alatima neformalnog obrazovanja. Ostalih dana, učesnici su usvajali znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i kroz zajedničku diskusiju analizirali potencijalne strahove i predviđali probleme sa kojima bi se u toku rada sa mladima u svojim lokalnim zajednicama mogli susretati.  Pored niza edukativnih filmova, prezentacija i drugih aktivnosti u toku treninga, organizovana je debata na temu “Da li seksualno i reproduktivno zdravlje treba biti predmet u školama?”. Učesnici, podijeljeni u dvije grupe (za i protiv), u ulozi medija, sudija i roditelja, iznosili su argumentovane stavove u korist svoje tvrdnje.

” Tema reproduktivnog i seksualnog zdravlja je veoma opširna i usko povezana sa drugim poljima. Na treningu smo imali priliku da se upoznamo sa pojmovima seksualnog i rodnog identiteta ali i da diskutujemo o problemima seksualnog, rodno, ekonomsko i psihološko zasnovanog nasilja. Veoma važno je što smo se upoznali sa situacijama iz zemalja partnera i dobrim praksama za razbijanje tabu tema i rješavanja problema u svakodnevnom radu. Kao srednjoškolki,  veoma mi je važno što sam proširila znanje o kontraceptivnim sredstvima, seksualno prenosivim bolestima i infekcijama. Naučeno ću biti u prilici da dijelim sa vršnjacima jer smatram da je neophodno imati ispravnu informaciju u cilju prevencije i intervencije u slučajevima različitih oblika rizičnog ponašanja. Iako na geografski različitim pozicijama svi predstavnici zemalja učesnica prepoznaju iste probleme u svojim zajednicama i slažu se da su omladinski aktivizam i vršnjačka edukacija važan akter u borbi protiv tabua koji se vežu za seksualno i reproduktivno zdravlje”, rekla je Marija Pešić, učesnica iz Crne Gore.

U toku treninga održana je prezentacija Erasmus+ programa, njegovih ciljeva i značaja za cjelokupno društvo. U završnom dijelu aktivnosti učesnici su radili u timovima na kreiranju edukativnih brošura o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, sumirajući stečeno znanje.

Dodatno, organizovane su interkulturalne večeri, tokom kojih su predstavjene države iz kojih dolaze učesnici i naše partnerske organizacije. Međukulturalni dijalog je važan segment ovih projekata i srećni smo da su se učesnici tokom treninga veoma zbližili, prevazilazeći predrasude koje im često nameću vršnjački, roditeljski, politički i vjerski autoriteti.