Nvo Prima organizuje okrugli sto na temu: „Pravni okvir za učešće mladih u donošenju odluka“ 25. oktobra u Omladinskom centru u Podgorici (Trg Nikole Kovačevića 13, Blok V) sa početkom u 11h.

Cilj okruglog stola je da, s jedne strane, predstavimo aktuelni crnogorski Zakon o mladima, proces njegove izrade i kakvim se pokazao u dosadašnjoj praksi, kao i rezultate istraživanja o učešću mladih. Sa druge strane, glavni dio događaja će biti konsultacije sa učesnicama i učesnicima tokom kojih će u manjim grupama raditi na davanju sugestija za izmjene ovog Zakona. Na osnovu tih preporuka oblikovaćemo konkretan predlog za izmjene i dopune Zakona o mladima Crne Gore.

Ovaj događaj dio je regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“ („Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey – YBH4WBT“), podržanog od strane Evropske unije kroz program IPA CSF, koji vodi Fondacija Ana i Vlade Divac a na kom je NVO Prima partner i implementator u Crnoj Gori.

Cilj projekta YBH4WBT projekta je unapređenje učešća mladih u procesima donošenja odluka u regionu Zapadnog Balkana i Turskoj. Ovaj cilj će se postići  tokom četvorogodišnjeg programa koji uključuje izgradnju kapaciteta organizacija za mlade, inicijative zagovaranja i aktivnosti podizanja svijesti. YBH4WBT projekat takođe ima za cilj da uspostavi i razvije regionalnu mrežu organizacija civilnog društva koje rade na društvenoj, ekonomskoj i političkoj inkluziji mladih žena i muškaraca. Pored Fondacije Ana i Vlade Divac iz Srbije i NVO Prima iz Crne Gore, partneri koji sprovode projekat su i: Partners iz Albanije; Asocijacija za obrazovanje MLADIINFO INTERNATIONAL iz Makedonije i Fondacija volontera zajednice TOG iz Turske.

Agendu okruglog stola možete preuzeti ovdje http://nvoprima.org/wp-content/uploads/2017/10/Agenda-5.-okrugli-sto-YBH-25.-oktobar-2017..docx