Popunite upitnik o učešću mladih u radu organizacija civilnog društva klinkom na link: http://bit.ly/2tQOPNm

Upitnik je dio regionalnog projekta „Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey (YBH4WBT)“, koji je podržala Evropska unija, kroz program IPA CSF, koji vodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a na kom je NVO Prima partner i implementator u Crnoj Gori.

Rezultati upitnika biće prezentovani donosiocima odluka i mladima kroz dalje aktivnosti projekta.

Cilj projekta YBH4WBT je unapređenje učešća mladih u procesima donošenja odluka u regionu Zapadnog Balkana i Turskoj. YBH4WBT projekat, takođe, ima za cilj da uspostavi i razvije regionalnu mrežu organizacija civilnog društva koje rade na društvenoj, ekonomskoj i političkoj inkluziji mladih.