NVO Prima će, u petak 28. aprila sa početkom u 11 sati organizovati okrugli sto na temu: Ekonomski položaj mladih Crne Gore – predstavljanje rezultata istraživanja i institucionalne podrške“, u prostorijama PR centra (Bulevar Josipa Broza 23A, Stari Aerodrom) u Podgorici sa početkom u 11h.

Cilj okruglog stola je informisati omladinske strukture (NVO, studentske i učeničke parlamente, podmlatke sindikata i političkih partija, omladinske klubove…) sa rezultatima istraživanja koje sprovodimo već drugu godinu zaredom kao i Indeksom učešća mladih u odlučivanju vezanom za ekonomsku, političku i društvenu sferu, s jedne strane, te sa druge, sa institucionalnom podrškom ekonomskom osnaživanju mladih Crne Gore.

Ovaj događaj dio je regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“ („Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey – YBH4WBT“), podržanog od strane Evropske unije kroz program IPA CSF, koji vodi Fondacija Ana i Vlade Divac a na kom je NVO Prima partner i implementator u Crnoj Gori.

Cilj projekta YBH4WBT projekta je unapređenje učešća mladih u procesima donošenja odluka u regionu Zapadnog Balkana i Turskoj. Ovaj cilj će se postići  tokom četvorogodišnjeg programa koji uključuje izgradnju kapaciteta organizacija za mlade, inicijative zagovaranja i aktivnosti podizanja svijesti. YBH4WBT projekat takođe ima za cilj da uspostavi i razvije regionalnu mrežu organizacija civilnog društva koje rade na društvenoj, ekonomskoj i političkoj inkluziji mladih žena i muškaraca.

Pored Fondacije Ana i Vlade Divac iz Srbije i NVO Prima iz Crne Gore, partneri koji sprovode projekat su i: Partners iz Albanije; Asocijacija za obrazovanje MLADIINFO INTERNATIONAL iz Makedonije i Fondacija volontera zajednice iz Turske.