Pozivaju se mladi da učestvuju u kampanji protiv govora mržnje na internetu i sva kodnevnom životu. Iskoristite svu svoju kreativnost da napravite što bolju fotografju na temu borbe protiv govora mržnje.

Najboljih 10 fotografja ćemo štampati u velikom formatu i izložiti na svečanosti u Omladinskom centru u Podgorici.

Fotografje možete slati na nvoprima@yahoo.com najkasnije do 30. aprila 2017.